מצודות על ישעיהו מב ד

<< מצודות על ישעיהו • פרק מב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"ולתורתו" - אל מה שיורה וילמד יצפו ויקוו יושבי האיים הרחוקים

"לא יכהה" - לא יכהה מאורו ולא ירוצץ ר"ל לא יחלש ולא יתרפה עד ישים משפט באנשי הארץ

מצודת ציון

"ירוץ" - מלשון רציצה

"ולתורתו" - מלשון הוראה ולמוד

"ייחלו" - יקוו כמו יחל ישראל (תהלים קלא)