מצודות על ישעיהו כה יב

<< מצודות על ישעיהו • פרק כה
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"עד עפר" - כפל הדבר פעמים רבות להורות על גודל ההשפלה והאבדון

"חומותיך" - אל מול מואב יאמר

מצודת ציון

"ומבצר משגב" - פתרון אחד להם מענין חוזק וכפל המלה בשמות נרדפים וכן אדמת עפר (דנייאל יב)והדומים

"השח" - ענין השפלה כמו ושח רום אנשים (לעיל ב) וכפל המלה בשמות נרדפים ואמר השפיל וכדרך המקרא