מצודות על ישעיהו כה ח

<< מצודות על ישעיהו • פרק כה >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"כי ה' דבר" - ובידו לאמת דברו

"מעל כל הארץ" - כי כולם ישובו איש לא נעדר ולא ימצא גולה מהם בכל הארץ ולא יחרפו למי

"וחרפת עמו יסיר" - לא ימצא עוד מי יחרף את ישראל כי לא יהיו עוד גולים בין העכו"ם

"ומחה וגו'" - ר"ל ישבית דמעת הבכי

"בלע" - אז ישחית ויבטל המיתה לעולם

מצודת ציון

"בלע" - ענין השחתה

"ומחה" - ענין מחיקה וקנוח כמו אכלה ומחתה פיה (משלי ל)