מצודות על ישעיהו כה א

<< מצודות על ישעיהו • פרק כה
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"ה' אלהי אתה" - בראות הנביא הנבואה ההיא התחיל לקלס למקום ואמר ה' אלהי אתה וגו'.

"עצות מרחוק" - העצות שיעצת מזמן רחוק אשר הבטחת ע"י הנביאים היא אמונה אמתית וקיימת כי כן נעשה.

מצודת ציון

"אומן" - ענינו דבר המתקיים כמו יתד במקום נאמן (לעיל כב)