מצודות על ישעיהו כה ה

<< מצודות על ישעיהו • פרק כה >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"חורב בצל עב" - כמו החורב תהיה נכנעת ומתקרר בבוא צל העבים כן תכרית תכניע את העריצים

"כחורב בציון" - כעין החורב והחום אשר היא במקום ציה מבלי מצוא מחסה שהיא מצירה עד מאוד כן מאד תכניע גאון הזרים המשמיעים קול שאון

מצודת ציון

"בציון" - מלשון ציה ושממה

"שאון" - ענין המייה

"זרים" - נכרים והם האומות בא"י

"עב" - ענן

"זמיר" - ענין כריתה כמו וכרמך לא תזמור (ויקרא כה)

"יענה" - ענין הכנעה כמו מאנת לענות (שמות י)