מצודות על ישעיהו כה ג

מצודות על ישעיהו • פרק כה >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"על כן" - בראות ממשלתך יכבדוך כל עם חזק ואנשי ערי העכו"ם החזקים יפחדו ממך

מצודת ציון

"עריצים" - חזקים כמו כגבור עריץ (ירמיהו כ)