מ"ג ישעיהו כה יב


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ומבצר משגב חומתיך השח השפיל הגיע לארץ עד עפר

מנוקד: וּמִבְצַר מִשְׂגַּב חוֹמֹתֶיךָ הֵשַׁח הִשְׁפִּיל הִגִּיעַ לָאָרֶץ עַד עָפָר.

עם טעמים: וּמִבְצַ֞ר מִשְׂגַּ֣ב חוֹמֹתֶ֗יךָ הֵשַׁ֥ח הִשְׁפִּ֛יל הִגִּ֥יעַ לָאָ֖רֶץ עַד־עָפָֽר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משגב חומותיך" - למואב הוא אומר

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ומבצר", עתה שב אל אדום, אומר אתה "מבצר" שהיא עיר בצר "ובצרה" אשר באדום, גם אתה אל תתגאה כי משגב חומתיך השח ואח"כ השפיל לגמרי, עד שיגיענה לארץ מטה מטה ואח"כ יגיענה עד עפר שיהיו דומים כעפר הארץ שלא יוכר רושם כלל אם היה פה איזה משגב וחומה:


ביאור המילות

"ומבצר". ממה שהתחיל לדבר בנכח נראה כי מבצר שם עיר בצר ובצרה אשר באדום, שנקראת בשם בצרה על שהיתה עיר מבצר, וכן בתהלות (ק"ח) מי יובילני עיר מבצר מי נחני עד אדום לדעתי ר"ל עיר בצרה אשר באדום, ובזה תגביל המליצה:

"השח, השפיל". עיין לקמן (כ"ו ה'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד עפר" - כפל הדבר פעמים רבות להורות על גודל ההשפלה והאבדון

"חומותיך" - אל מול מואב יאמר

מצודת ציון

"ומבצר משגב" - פתרון אחד להם מענין חוזק וכפל המלה בשמות נרדפים וכן אדמת עפר (דנייאל יב)והדומים

"השח" - ענין השפלה כמו ושח רום אנשים (לעיל ב) וכפל המלה בשמות נרדפים ואמר השפיל וכדרך המקרא