מצודות על ישעיהו כה י

<< מצודות על ישעיהו • פרק כה >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"כהדוש מתבן" - כמו שנדוש התבן בתוך האשפה כי הדרך להשליך תבן במקום האשפה להיות נדוש ברגלי אדם ובהמה להיות זבל לזבל בהם את השדות

"מואב תחתיו" - מואב יהיה נדוש וכתוש במקומו על שעזרו את הבאים למלחמה על ירושלים

"כי תנוח יד ה'" - להכות בעמים אשר צבאו על ירושלים

מצודת ציון

"תנוח" - מלשון הנחה

"ונדוש" - מלשון דישה וכתישה

"תחתיו" - במקומו

"מתבן" - מלשון תבן

"במו" - בתוך כמו כי תלך במו אש (לקמן מג)

"מדמנה" - ענינו אשפה כמו כדומן על פני השדה (ירמיהו ט)