מ"ג ישעיהו כה ח


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: בלע המות לנצח ומחה אדני יהוה דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי יהוה דבר

מנוקד: בִּלַּע הַמָּוֶת לָנֶצַח וּמָחָה אֲדֹנָי יְהוִה דִּמְעָה מֵעַל כָּל פָּנִים וְחֶרְפַּת עַמּוֹ יָסִיר מֵעַל כָּל הָאָרֶץ כִּי יְהוָה דִּבֵּר.

עם טעמים: בִּלַּ֤ע הַמָּ֙וֶת֙ לָנֶ֔צַח וּמָחָ֨ה אֲדֹנָ֧י יְהוִ֛ה דִּמְעָ֖ה מֵעַ֣ל כָּל־פָּנִ֑ים וְחֶרְפַּ֣ת עַמּ֗וֹ יָסִיר֙ מֵעַ֣ל כָּל־הָאָ֔רֶץ כִּ֥י יְהוָ֖ה דִּבֵּֽר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בלע המות" - יכסנו ויעלימנו עולמית מישראל

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"בלע המות", מפרש מי יבלע את האמונות הכוזבות האלה, "המות", שימותו אנשי גוג הצובאים אז על הר ציון, הוא "יבלע" את האמונה הכוזבת "לנצח", שע"י שיראו מפלת גוג והמגפה אשר יגוף ה' אז את צוררי ירושלים ישובו לאמונת ה' ויכירו דת האמת, "ומחה", שלא יבכו אז על הנופלים במלחמת גוג ומגוג ועל הנגפים מה' כי יכירו שהיה זה לטובתם למען יכירו דת האמת, "וחרפת עמו יסיר" מה שעתה כל הארץ מחרפים את עם ה' לאמר מדוע אתם מקוים לישועה הלא אבדה תקותכם ואין ישועתה לכם באלהים סלה, אז יסיר את החרפה הזאת:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי ה' דבר" - ובידו לאמת דברו

"מעל כל הארץ" - כי כולם ישובו איש לא נעדר ולא ימצא גולה מהם בכל הארץ ולא יחרפו למי

"וחרפת עמו יסיר" - לא ימצא עוד מי יחרף את ישראל כי לא יהיו עוד גולים בין העכו"ם

"ומחה וגו'" - ר"ל ישבית דמעת הבכי

"בלע" - אז ישחית ויבטל המיתה לעולם

מצודת ציון

"בלע" - ענין השחתה

"ומחה" - ענין מחיקה וקנוח כמו אכלה ומחתה פיה (משלי ל)