מצודות על ישעיהו ב יט

<< מצודות על ישעיהו • פרק ב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"הארץ" - יושבי הארץ

"ובאו" - עובדי כוכבים יבואו להטמן במערות וגו'

מצודת ציון

"ובמחלות" - הוא כעין מערה

"לערץ" - לשבר כמו לא תערוץ מפניהם (דברים ז)