מצודות על ישעיהו ב ב

מצודות על ישעיהו • פרק ב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"ונשא" - ינשא במעלה וחשיבות

"בראש ההרים" - בהר החשוב והראש שבכל ההרים

"הר בית ה'" - ההר שיעמוד עליו בית המקדש

"באחרית הימים" - בימי המשיח

מצודת ציון

"נכון" - מוכן ומתוקן

"ונהרו" - ר"ל ימשכו אליו כנהר המושך וכן ונהרו אל טוב ה' (ירמיהו לא)