מצודות על ישעיהו ב ו

<< מצודות על ישעיהו • פרק ב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"ובילדי נכרים ישפיקו" - מספיקים עצמם במחשבות ועצות פילוסופיות ואינם חוששים למחשבת התורה ועצתה

"כי נטשתה" - הנביא מיסב הדבור כלפי המקום ואמר כי עד הנה בדין עזבת עמך כי מלאו כשפים יותר מבני קדם המלאים כשפים

מצודת ציון

"נטשתה" - עזבת

"ועוננים" - הוא מין כשוף כמו לא תנחשו ולא תעוננו (שם יט)

"ובילדי" - כן יקראו המחשבות והעצות לפי שהלב מוליד אותם

"ישפיקו" - ענין די הצורך כמו אם יספוק עפר שומרון (מלכים א' כ)