מצודות על ישעיהו ב יב

<< מצודות על ישעיהו • פרק ב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"כי יום" - יש יום מוכן לשלם לכ"א כפי הגמול