מצודות על ישעיהו ב ג

<< מצודות על ישעיהו • פרק ב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"כי מציון" - כי התורה האמתית היא היוצאת מציון ואין זולתה בעולם

"מדרכיו" - מה מדרכיו

"ויורנו" - המקום ילמד אותנו ע"י יודעי התורה

"והלכו" - עם לעם

"ואמרו" - אלו לאלו

מצודת ציון

"לכו" - הוא ענין לשון זרוז

"ויורנו" - ענין למוד