מצודות על ישעיהו ב כא

<< מצודות על ישעיהו • פרק ב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"לבוא" - ר"ל כשילך לבוא בנקרות הצורים וגו' אז בדרך מהלכו ישליך האלילים מידו

מצודת ציון

"בנקרות" - ענין חור ונקב כמו ואל מקבת בור נקרתם (לקמן כא)

"ובסעיפי" - ענינו שן הסלע הבולט וכן בסעיף סלע עיטם (שופטים טו)והוא לשון מושאל מהנוף הבולט מן האילן הנקרא סעיף כמ"ש וכלה סעיפיה (לקמן כז)