מצודות על ישעיהו ב ז

<< מצודות על ישעיהו • פרק ב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"ותמלא" - בעבור שארצו של העם הנז' נתמלא בכסף ובזהב וגו' ובעבור שנתמלא ארצו סוסים כו'

מצודת ציון

"ואין קצה" - אין סוף