מ"ג ישעיהו ב יט


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ובאו במערות צרים ובמחלות עפר מפני פחד יהוה ומהדר גאונו בקומו לערץ הארץ

מנוקד: וּבָאוּ בִּמְעָרוֹת צֻרִים וּבִמְחִלּוֹת עָפָר מִפְּנֵי פַּחַד יְהוָה וּמֵהֲדַר גְּאוֹנוֹ בְּקוּמוֹ לַעֲרֹץ הָאָרֶץ.

עם טעמים: וּבָ֙אוּ֙ בִּמְעָר֣וֹת צֻרִ֔ים וּבִמְחִלּ֖וֹת עָפָ֑ר מִפְּנֵ֞י פַּ֤חַד יְהוָה֙ וּמֵהֲדַ֣ר גְּאוֹנ֔וֹ בְּקוּמ֖וֹ לַעֲרֹ֥ץ הָאָֽרֶץ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובאו" - יושבי הארץ במערות צורים

"מחלות" - הם הם מערות

"בקומו" - ליום הדין

"לערוץ הארץ" - לשבור רשעי הארץ

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ובאו", לעומת מה שטען הנביא (בפסוק י') שראוי שלא ישא חטאם ושיבואו בנקרת הצורים מפני פחד ה', אומר כי כן יהיה באמת בעת שיקום לערוץ ולשבור רשעי הארץ, "מפני פחד ה'", המאמרים מגבילים :


ביאור המילות

"במערות, ובמחלות". המערה, בטבע. והמחלה, חלל הנעשה ע"י ב"א. המערות הם משגב (האהלע), ורובם בצורים חזקים, והמחלות רק בעפר רך ואינם למשגב רק להטמן שלא יתראה, (קעהלער):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הארץ" - יושבי הארץ

"ובאו" - עובדי כוכבים יבואו להטמן במערות וגו'

מצודת ציון

"ובמחלות" - הוא כעין מערה

"לערץ" - לשבר כמו לא תערוץ מפניהם (דברים ז)