מצודות על ירמיהו כט כג

<< מצודות על ירמיהו • פרק כט >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"יען" - בעבור שעשו נבלה וזנו עם נשי רעיהם ועוד שנית שדברו בשמי שקר

"היודע" - אשר דברו שקר כי לא צויתים

"ועד" - כי ראיתי את אשר נאפו

מצודת ציון

"נבלה" - דבר כעור ומגונה וכן כי נבלה עשה בישראל (בראשית לד)

"ועד" - מלשון עדות