מצודות על ירמיהו כט א

<< מצודות על ירמיהו • פרק כט >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"אל יתר וגו'" - על אותן שבירושלים

מצודת ציון

"הספר" - האגרת

"יתר" - מלשון יתרון