מצודות על ירמיהו כט ו

<< מצודות על ירמיהו • פרק כט >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"ואל תמעטו" - ר"ל אל תמנעו לקחת נשים לבל תמעטו כי כשימותו הם ולא ישארו בנים במקומם ימעטו א"כ במספר

"ורבו שם" - ר"ל קחו נשים למען תרבו שם וכפל הדבר במ"ש

"והולידו" - עד לא תצאו משם