מצודות על ירמיהו כט ח

<< מצודות על ירמיהו • פרק כט >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"אשר אתם מחלמים" - רצה לומר שאתם שואלים מהם שהם ישאלו שאלת חלום

"חלומותיכם" - האומרים לכם מה שראו בחלום

"אל ישיאו וגו'" - נביאי השקר והקוסמים אשר בקרבכם אל יפתו אתכם במה שאומרים שמהר תשובו לירושלים בהפך מדברי וקצר בדבר המובן מעצמו

מצודת ציון

"ישיאו" - ענין פתוי והסתה כמו הנחש השיאני (בראשית ג)

"וקוסמיכם" - הוא מין כישוף