מצודות על ירמיהו כט כז

<< מצודות על ירמיהו • פרק כט >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"ועתה" - הואיל וכן למה אפילו לא גערת גערת נזיפה בירמיהו המנבא לכם דברי שגעון מלבו וקצר בדבר המובן

מצודת ציון

"גערת" - ענין צעקת נזיפה

"הענתתי" - מן ענתות והוא שם עירו של ירמיהו