מצודות על ירמיהו כט כה

<< מצודות על ירמיהו • פרק כט >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"לאמר" - וכה דברת בהאגרות

"יען" - בעבור ששלחת הנה אגרות משמך לבד לא בשם כל בני הגולה וכאלו הכל תלוי בך לבד

מצודת ציון

"בשמכה" - כמו בשמך והה"א נוספת כמו אשר צויתי אותכה (שמות כט)והדומים