מצודות על ירמיהו כט כו

<< מצודות על ירמיהו • פרק כט >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"ונתתם אותו" - ר"ל על פי דבריך יתנהו הממונים אל המהפכת וגו' להיות כלוא שם

"להיות פקידים" - להיות ממונים בבית ה' להשגיח על כל איש משוגע ומתנבא דברי שגעון מלבו

"ה' נתנך" - כן כתב לצפניה הנה ה' העמיד אותך להיות כהן רצה לומר להיות שר הכהנים במקום יהוידע הכהן

מצודת ציון

"פקידים" - ממונים כמו פקודי החיל (במדבר לא)

"המהפכת" - שם של בית הסוהר

"הצינוק" - שם הכלי העשוי לסגור בו ידי התפוש