מצודות על ירמיהו כט ב

<< מצודות על ירמיהו • פרק כט >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"והחרש והמסגר" - הם האומנים ושומרי השערים אשר סגרו אותם בעתם כן ת"י

"והסריסים" - וחזר ופירש שרי יהודה וירושלים

"אחרי צאת וגו'" - שהגלה אחר שיצא יכניהו וגו' להיות נמסרים ביד נ"נ כמ"ש (במלכים ב כד)

"והגבירה" - המלכה והיא אם המלך כי היא יצאה עמו כמ"ש שם

מצודת ציון

"והסריסים" - כן יקראו השרים כמו והיו סריסים בהיכל מלך בבל (ישעיהו לט)

"והחרש" - קבוצת האומנים כמו חרש ברזל (שם מד)