מצודות על ירמיהו יג כז

<< מצודות על ירמיהו • פרק יג
א • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"שקוציך" - העכו"ם כמתועב השקץ

"לא תטהרי" - ר"ל אינך רוצה לטהר אחר שנטמאת כי קשה לך לפרוש מן הטומאה ואם תאמרי שתטהרי עדיין אמרי אחרי מתי עוד תטהרי וכי אחר שתלך בגולה

"נאופיך" - מרבית הניאוף שבך והרמת קול שמחה של קלות ראש ומחשבות זנותך ר"ל הנה כל אלה עדיין הם עמך ולא עזבתם

מצודת ציון

"נאופיך" - ענין זנות

"ומצהלותיך" - ענין הרמת קול שמחה של קלות וכן איש אל אשת רעהו יצהלו (לעיל ה)

"זמת" - ענין מחשבה רעה

"שקוציך" - מלשון שקץ ותעב

"מתי" - ענין השאלה על הזמן וכן מתי תנחמני (תהלים קיט)