מצודות על ירמיהו יג יד

<< מצודות על ירמיהו • פרק יג >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ונפצתים" - אשבר אותם זה אחר זה בסמוך לו

מצודת ציון

"ונפצתים" - ענין השבור עם הרצוץ וכן ונפוץ הכדים (שופטים ז)

"איש אל אחיו" - ר"ל זה אחר זה וכן ואת כל מלכי הצפון וגו' איש אל אחיו (לקמן כה)

"אחוס" - ענין חמלה כמו יחוס על דל (תהלים עב)וכפל הדבר במ"ש