מצודות על ירמיהו יג כו

<< מצודות על ירמיהו • פרק יג >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ונראה קלונך" - בזיונך יהיה נראה לכל

"וגם אני חשפתי שוליך" - ר"ל על כי זנית אחרי עכו"ם לכן אביא עליך בזיון רב כדרך שמבזין את הזונה ולפי שהמשיל אותה לזונה אמר לשון בזיון הזונה שמפשיטין חלוקה ומהפכין מלמטה למעלה ומגלים שולי החלוק בהגבהתה כלפי מעלה על פניה

מצודת ציון

"חשפתי" - ענין גלוי כמו וחשופי שת (ישעיהו כ)

"שוליך" - תחתיות הבגד

"קלונך" - מלשון קלון ובזיון