מצודות על ירמיהו יג טז

<< מצודות על ירמיהו • פרק יג >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"וקויתם לאור" - כאשר תקוו שיהיה לכם הרווחה מה אז ישים אותה המקום לצלמות ויהיה מושם לערפל וכפל הדבר במ"ש

"בטרם יחשיך" - עד לא יחשיך עליכם מאור היום בעבור מרבית הצרות

"יתנגפו רגליכם" - יוכו רגליכם באבני מכשול כשתלכו גולה על הרי חושך

"תנו וגו'" - הכבדו לה' והכניעו עצמכם לפניו

מצודת ציון

"יתנגפו" - ענין הכאה וכן פן תגוף באבן רגליך (שם צא)

"נשף" - ענין חושך כמו אך חושך ישופני (שם קלט)

"לצלמות" - צלו של מות והוא חשכת הקבר

"ושית" - ענין שימה כמו ישת חושך סתרו (שם יח)

"לערפל" - עב הענן