מצודות על ירמיהו יג כב

<< | מצודות על ירמיהופרק י"ג • פסוק כ"ב | >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"נחמסו עקביך" - עקבי רגליך נתגלו והוסרו מן הכסות שעליהם ר"ל קבלת בזיון הרבה ולפי שהמשילה לזונה אמר לשון הנופל בזונה שמפשיטין חלוקה ומוליכים אותה ערומה ויחפה

"וכי תאמרי" - וכי תוכל להרהר בלבך מדוע קרה לי הצרות האלה הלא בעבור רוב עוונך בא לך בזיון רב כאשה זונה שמפשיטין חלוקה ומהפכין מלמטה למעלה דרך בזיון ומגלים שולי החלוק בהגבהתה כלפי מעלה 

מצודת ציון

"קראני" - מלשון מקרה

"שוליך" - הם תחתיות הבגד כמו על שולי המעיל (שמות כח)

"נחמסו" - ענין הסרה כמו ויחמס כגן שכו (איכה ב)

"עקביך" - עקבי הרגל