מצודות על ירמיהו יג ז

<< מצודות על ירמיהו • פרק יג
א • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"לא יצלח לכל" - לא היה ראוי לשום דבר

"נשחת" - נתקלקל ונרקב

"ואחפור" - כי כסהו בעפר ממעל

מצודת ציון

"ואחפור" - מלשון חפירה וכריה

"לכל" - ר"ל לשום דבר וכן לא תעשה כל מלאכה (שמות כ)ר"ל שום מלאכה