מצודות על ירמיהו יג יא

<< מצודות על ירמיהו • פרק יג >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ולא שמעו" - והם לא שמעו אל דברי ולכן יהיו נשחתים כאזור הזה

"ולשם" - ולהיות להם הדבר הזה לשם טוב וגו'

"כי כאשר ידבק" - ר"ל לזה המשלתים לאזור כי כמו האזור דבוק הוא למתני איש כן וגו'

מצודת ציון

"ולתהלה" - מלשון הלול ושבח