מצודות על ירמיהו יג יז

<< מצודות על ירמיהו • פרק יג >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ודמוע תדמע" - מלבד בכיית הנפש עוד דמוע תדמע וחזר ופירש ותרד עיני דמעה בעבור שנשבה עדר ה' הם ישראל עם מרעיתו וצאן ידו

"מפני גוה" - מפני הגאות שיש בכם ולא תאבו להכניע אל המקום

"ואם לא תשמעוה" - אם לא תקבלו אמרי הנה תבכה נפשי במסתרים במקום שהוא בחדרי הגוף כי רואה אני הרעה המוצאת אתכם

מצודת ציון

"גוה" - כמו גאה ובאה הוי"ו במקום האל"ף וכן כי השפילו ותאמר גוה (איוב כב)והוא ענין רוממות

"ודמוע" - הוא דמעת הבכי

"נשבה" - מלשון שביה