מ"ג ירמיהו יג טז

מקראות גדולות ירמיהו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תנו ליהוה אלהיכם כבוד בטרם יחשך ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף וקויתם לאור ושמה לצלמות ישית [ושית] לערפל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תְּנוּ לַיהוָה אֱלֹהֵיכֶם כָּבוֹד בְּטֶרֶם יַחְשִׁךְ וּבְטֶרֶם יִתְנַגְּפוּ רַגְלֵיכֶם עַל הָרֵי נָשֶׁף וְקִוִּיתֶם לְאוֹר וְשָׂמָהּ לְצַלְמָוֶת ישית [וְשִׁית] לַעֲרָפֶל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
תְּנוּ֩ לַיהֹוָ֨ה אֱלֹהֵיכֶ֤ם כָּבוֹד֙ בְּטֶ֣רֶם יַחְשִׁ֔ךְ וּבְטֶ֛רֶם יִֽתְנַגְּפ֥וּ רַגְלֵיכֶ֖ם עַל־הָ֣רֵי נָ֑שֶׁף וְקִוִּיתֶ֤ם לְאוֹר֙ וְשָׂמָ֣הּ לְצַלְמָ֔וֶת ישית וְשִׁ֖ית לַעֲרָפֶֽל׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יתנגפו" - יכשלו (אצופי"ר בלע"ז)

"הרי נשף" - הרי חשך בלכתם בגולה

"ושית לערפל" - כמו ולשית את האור לערפל

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"תנו לה' כבוד" בל יעבור על מה שנבוכדנצר השביעו באלהים, "בטרם יחשיך",

  • א) שה' יחשיך בהשגחה,
  • ב) שתעלו "על הרי חשך" ושם "יתנגפו רגליכם", ר"ל במה שילכו לבקש עזר מפרעה, כי מה "שתקוו לאור יהיה חשך", כי לא יעזור אתכם, וה' ישים תקוה זאת "לצלמות ולערפל":


ביאור המילות

"הרי נשף". הרים שאין השמש זורח שם הרי חושך:

"ושמה", הכינוי מוסב על התקוה:

"ישית", השיתה היא יותר מן השימה, שמורה על הקביעות, ומפני שהערפל לא יאריך אומר שערפל זה יהיה קבוע:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וקויתם לאור" - כאשר תקוו שיהיה לכם הרווחה מה אז ישים אותה המקום לצלמות ויהיה מושם לערפל וכפל הדבר במ"ש

"בטרם יחשיך" - עד לא יחשיך עליכם מאור היום בעבור מרבית הצרות

"יתנגפו רגליכם" - יוכו רגליכם באבני מכשול כשתלכו גולה על הרי חושך

"תנו וגו'" - הכבדו לה' והכניעו עצמכם לפניו

מצודת ציון

"יתנגפו" - ענין הכאה וכן פן תגוף באבן רגליך (שם צא)

"נשף" - ענין חושך כמו אך חושך ישופני (שם קלט)

"לצלמות" - צלו של מות והוא חשכת הקבר

"ושית" - ענין שימה כמו ישת חושך סתרו (שם יח)

"לערפל" - עב הענן