פתיחת התפריט הראשי

מ"ג יחזקאל יח לא

מקראות גדולות יחזקאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה ולמה תמתו בית ישראל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הַשְׁלִיכוּ מֵעֲלֵיכֶם אֶת כָּל פִּשְׁעֵיכֶם אֲשֶׁר פְּשַׁעְתֶּם בָּם וַעֲשׂוּ לָכֶם לֵב חָדָשׁ וְרוּחַ חֲדָשָׁה וְלָמָּה תָמֻתוּ בֵּית יִשְׂרָאֵל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הַשְׁלִ֣יכוּ מֵעֲלֵיכֶ֗ם אֶת־כׇּל־פִּשְׁעֵיכֶם֙ אֲשֶׁ֣ר פְּשַׁעְתֶּ֣ם בָּ֔ם וַעֲשׂ֥וּ לָכֶ֛ם לֵ֥ב חָדָ֖שׁ וְר֣וּחַ חֲדָשָׁ֑ה וְלָ֥מָּה תָמֻ֖תוּ בֵּ֥ית יִשְׂרָאֵֽל׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"השליכו", אולם אם לא באתם לידי מדה זו לעשות תשובה מאהבה, עכ"פ "השליכו מעליכם את כל פשעיכם" כמשליך מעליו משא כבד (ובזה תרויחו עכ"פ שלא יהיו עוד במדרגת פשעים שהם מרדים, כי בתשובה מיראה יעשה הזדונות שגגות) "ועשו לכם לב חדש", ר"ל בחירה חדשה, כי הלב הוא הכח המושל, והרוח הוא המעלה ציוריו על הלב, ועד עתה הרוח העלה ציורים רעים לכל עון ולכל חטאת, וכן משל גם הלב בבחירתו לעשות רע ועתה השתדלו שלא יעלה הרוח רק ציורים טובים לתורה ועבודה ויראת ה', והלב ימשול ביראת אל כל היום, "ולמה תמותו בית ישראל", עשו תשובה כדי שלא תמותו, כי עתה מדבר מתשובה מיראת העונש, וגם תשובה כזאת אקבל הגם שהיא קטנה בערכה, משני טעמים.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ולמה תמותו" - כי אם לא תשובו הנה תמותו וא"כ למה תגרמו לכם המיתה והאבדון

"לב חדש" - להתקרב לעבודתי

"השליכו וגו'" - ר"ל התחרטו עליהם ויושלכו בזה

מצודת ציון

"ורוח" - ענין רצון כמו אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת (לעיל א)