מצודות על יחזקאל יג ו

<< מצודות על יחזקאל • פרק יג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"ויחלו" - ר"ל ואיך א"כ מבטיחים תוחלת אל העם שיתקיים הדבר שאומרים

"האומרים" - בדבריהם אמרו נאום ה' ולא כן הוא כי ה' לא שלחם

"חזו שוא" - בשוא נבאו ובכזב קסמו כי גם הקוסם לא ידעהו

מצודת ציון

"ויחלו" - מלשון תוחלת ותקוה