מצודות על יחזקאל יג יט

<< מצודות על יחזקאל • פרק יג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"בכזבכם" - ר"ל הדברים האלה תאמרו ותשפטו בעת תכזבו אל עמי השומעים כזב ומאמינים לה

"להמית נפשות" - לקסום שוא לשפוט מיתה על נפשות אשר באמת לא תמותנה ולשפוט החיים על נפשות אשר באמת לא תחיינה ולא יהיה א"כ כדבריכן

"ותחללנה" - אתן מחללים אותי בפני עמי להסיר מלבם בטחון ה' ולפנות אל הקסם ואת זה תעשו בשכר מלא אגרוף שעורים ובחתיכות לחם

מצודת ציון

"ותחללנה" - מלשון חלול ובזיון

"בשעלי" - כן יקרא האגרוף וכן מי מדד בשעלו מים (ישעיהו מ)

"ובפתותי" - ענין חתיכות ופריסות כמו פתות אותה פתים (ויקרא ב)