מצודות על יחזקאל יג כ

<< מצודות על יחזקאל • פרק יג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"את נפשים לפורחות" - אמר לתוספת ביאור את הנפשות הנצדות בידכן להוציאן ולהפריחן מן הגוף להיות אבודות בעוונם אותם אשלח חפשי

"ושלחתי" - אז אשלח חפשי את הנפשות אשר אתם מצודדות ר"ל אז לא תוכלו עוד לרמות ולהחטיא

"וקרעתי" - כי אקרע אותם מעל הזרועות אשר שמתן עליהם אותם הכסתות ר"ל שתחרב ירושלים ותתבטל כל התחבולות והכזבים כאלו יקרעו מעל הזרועות והיו כלא היו

"הנני" - הנה אני אפנה אל הכסתות שלכן אשר אתן מצודדות עמהם את הנפשות להחטיא אנשים להוציא ולהפריח מהם נפשותם

מצודת ציון

"שם" - ר"ל בהם

"לפורחות" - מלשון הפרחה ועפיפה

"ושלחתי" - כן יאמר על דבר הנעזב לרצון עצמו וכן קן משולח (ישעיהו טז)