מצודות על יחזקאל יג ה

<< מצודות על יחזקאל • פרק יג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"לעמוד" - למען יכלו עמוד במלחמה מול האויב בעת בוא מה' תשלום גמול העון

"ותגדרו" - מלת לא משמשת בשתים לומר לא גדרתם גדר במקום הפרצה ר"ל לא החזרתם את ישראל למוטב לעשות תשובה

"לא עליתם בפרצות" - אתם הנביאים הנבלים לא עמדתם בפרצות לעכב על האויב לבל יבוא ר"ל לא עמדתם בתפלה לעכב הפורעניות

מצודת ציון

"בפרצות" - מלשון פרצה ושבר

"ותגדרו גדר" - ענין בנין כותל