מצודות על יחזקאל יג ט

<< מצודות על יחזקאל • פרק יג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"לא יבאו" - בתוך הבאים בזמן הגאולה

"כי אני ה'" - הנאמן לשלם גמול

"ובכתב וגו'" - להיות נכתב עמהם להחיות בעולם הנצחי כמ"ש כל הכתוב לחיים בירושלים (ישעיהו ד)

"בסוד" - לא יהיו בקבוצת עמי להכנס יחד עמהם להחשב עם ה' כמותם

"ידי" - מכת ידי

מצודת ציון

"בסוד" - ענין קבוץ ואסיפה כמו בסוד משחקים (ירמיהו ט)