מצודות על יחזקאל יג יד

<< מצודות על יחזקאל • פרק יג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"כי אני ה'" - הנאמן לשלם גמול

"ונפלה" - כאשר תפול הקיר אז גם אתם טחי התפל תכלו בתוכה רוצה לומר כשיבוא האויב ותבוטל הנבואה אז יכלו הנביאים ההם

"והגעתיהו" - את הקיר אגיע עד הארץ כי תפול למטה

"ונגלה יסודו" - על כי תפול הכותל ממעל שעל היסוד יהיה א"כ נראה היסוד

מצודת ציון

"והרסתי" - מלשון הריסה ונתיצה

"ונגלה" - מלשון גלוי