מצודות על יחזקאל יג י

<< | מצודות על יחזקאלפרק י"ג • פסוק י' | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ואין שלום" - ר"ל ובשקר הבטיחו השלום כי אין שלום מיועד להם

"והוא בונה חיץ" - כל אחד מהנביאים ההם היה בונה חיץ שהוא כותל לבנים גרועה וחלושה והיא הנבואה שהיו אומרים

"והנם" - והנה הם טחים על הכותל טיח תפל שאינו מתוקן כהלכתו ליפות הכותל ולהחליקו ר"ל מייפים הנבואה במליצה נאותה ומזויפת להיות מקובל על הלב

"הטעו את עמי" - היו מטעים אותם לאמר שלום יהיה לכם ובעבור זה אחזו בדרכם ולא עשו תשובה

"יען וביען" - הכפל לחזק ולומר בעבור זה העון לבד ראוים הם לגמול העונש הזה 

מצודת ציון

"הטעו" - מלשון הטעה ומתעה

"חיץ" - הוא מלשון מחיצה המוזכר בדרז"ל

"טחים" - ענין מריחה לסתום הנקב וכן וטח את הבית (ויקרא יד)

"תפל" - כל דבר שאינו מתוקן כל צרכו קרוי תפל וכן היאכל תפל מבלי מלח (איוב ו)