מצודות על יחזקאל ז כד

<< מצודות על יחזקאל • פרק ז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ונחלו" - יחללו ויבזו בתי מקדשיהם הם הבית וההיכל ובית קדשי הקדשים

"רעי גוים" - ר"ל גוים רעים ואכזרים הם הכשדים

"והשבתי גאון עזים" - אבטל גאות עזי הפנים הם ישראל

מצודת ציון

"והשבתי" - אבטל כמו שבת נוגש (שם לח)

"ונחלו" - מלשון חלול