מצודות על יחזקאל ז ו

<< מצודות על יחזקאל • פרק ז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"הקיץ עליך" - כאלו התעורר מן השינה לבוא עליך והנה באה

"קץ בא בא הקץ" - כפל הדבר לחזק הענין

מצודת ציון

"הקיץ" - מלשון הקצה והערה מן השינה