מצודות על יחזקאל ז טז

<< מצודות על יחזקאל • פרק ז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"איש בעונו" - כל אחד יהמה בעונו רצה לומר יתודה לומר עונו הטה אלה

"ופלטו פליטיהם" - הפלטים מהם ימלטו ויהיו פזורים בהרים ויהמו בקול נהי כיונים המתקבצות בעמקים וכולם יהמו

מצודת ציון

"ופלטו" - ענין המלטה

"אל ההרים" - בהרים

"הגאיות" - מלשון גיא ועמק