מצודות על יחזקאל ז יא

<< מצודות על יחזקאל • פרק ז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ולא נה בהם" - ר"ל אין ראוי שיהיה הנהי והיללה בעבורם כי לא עשו ברוע בחירתם ובעוצם ידם

"לא מהם" - ר"ל אין הכליון בא מנצחון הכשדים ולא מהמון עם הרב אשר עמהם ולא מהמייתם בקול שאון המבהיל ומפחיד כי לא בכח זרועם עשו מה שעשו כי אם יד ה' עשתה כל זאת

"החמס" - נבוכדנצר איש חמס קם להיות מטה המכה ברשע באכזריות רב

מצודת ציון

"מהמונם" - המון עם רב

"מהמהם" - הוא מלשון הומיה

"נה" - מלשון נהי ויללה וכן וינהו וכו' אחרי ה' (שמואל א יז)