מצודות על יחזקאל ז ג

<< מצודות על יחזקאל • פרק ז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ונתתי עליך" - ר"ל אשלם לך

"עתה" - ר"ל בזמן קרוב יבוא הקץ עליך

"כדרכיך" - כפי דרכיך