מצודות על יחזקאל ז ד

<< מצודות על יחזקאל • פרק ז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"וידעתם" - אז תדעו שאני ה' נאמן לשלם גמול

"ותועבותיך" - תשלומי תועבותיך יבואו בתוכך

"כי דרכיך" - גמול דרכיך

מצודת ציון

"תחוס" - מלשון חס וחמלה