מצודות על יחזקאל ז כא

<< מצודות על יחזקאל • פרק ז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"וחללוהו" - עשאוהו חולין ומבוזה

"לבז" - לקחת כל הנמצא בה

מצודת ציון

"הזרים" - נכרים

"וחללוהו" - מלשון חולין ובזיון