מצודות על יחזקאל ז כז

<< מצודות על יחזקאל • פרק ז
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ונשיא" - הוא המלך וכפל הענין במ"ש לחזוק

"שממה" - תמהון לבב

"מדרכם" - כמו דרכם כן אעשה עמהם וכמשפט הראוי להם אשפטם ואז ידעו כי אני ה' הנאמן לשלם גמול